Textes de fondation

Plate-forme La révolution est un objectif concret Notre objectif final est le communisme, une société sans classe et sans État, où l’humanité et la biosphère… Lire la suite »Textes de fondation

Devrimci örgüt “Sınıfa Karşı Sınıf”ın [Classe Contre Classe] kuruluş metni

Brüksel, 2 Ekim 2020  1. Platform  Devrim somut bir hedeftir  Nihai hedefimiz komünizmdir yani insanlığın ve biyosferin bütün sömürü, av-avcı ve tahakküm ilişkilerinden özgürleşebildiği sınıfsız ve… Lire la suite »Devrimci örgüt “Sınıfa Karşı Sınıf”ın [Classe Contre Classe] kuruluş metni